ΔιαθΕσιμες κατοικΙες

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
268000

303m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
307000

277m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
265000

262m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
310000

428m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
239000

267m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
282000

285m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
259000

305m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
850000

714m2

Μέγεθος

4

Υπνοδωμάτια

4

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2300000

992m2

Μέγεθος

5+

Υπνοδωμάτια

5+

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
255000

277m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
228000

274m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
316000

524m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

3

Μπάνια

View on Map

×

Filter Properties

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
283000

260m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

3

Μπάνια

ΠΩΛΗΘΗΚΕ
297000

264m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

3

Μπάνια

ΠΩΛΗΘΗΚΕ
270000

267m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

3

Μπάνια

ΠΩΛΗΘΗΚΕ
315000

287m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

3

Μπάνια

ΠΩΛΗΘΗΚΕ
338000

283m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

3

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
287000

270m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

3

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
316000

524m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

3

Μπάνια

ΠΩΛΗΘΗΚΕ
305000

271m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΠΩΛΗΘΗΚΕ
258000

389m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΠΩΛΗΘΗΚΕ
253000

316m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΠΩΛΗΘΗΚΕ
276.000

263m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
228000

274m2

Μέγεθος

3-4

Υπνοδωμάτια

2

Μπάνια

Scroll to Top